Pedijatrija

Febrilne konvulzije

Febrilne konvulzije (FK) su pojava epileptičnih napadaja koji su popraćeni povišenom tjelesnom temperaturom u dječjoj dobi. Uzrok febrilnih konvulzija još i danas nije sa sigurnošću…
RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA 07:00 - 22:00 SATA.

Poliklinika Adarta