Pedijatrija

Febrilne konvulzije

Febrilne konvulzije (FK) su pojava epileptičnih napadaja koji su popraćeni povišenom tjelesnom temperaturom u dječjoj dobi. Uzrok febrilnih konvulzija još i danas nije sa sigurnošću…
Poliklinika Adarta
7 September 2020

Poliklinika Adarta