Popust za gotovinsko plaćanje iznosi 15%.

Usluga Cijena Cijena s popustom
Ginekologija
Specijalistički ginekološki pregled 294,12 kn 250,00 kn
Prvi PAPA test u Adarti + gin pregled 411,76 kn 350,00 kn
PAPA test u Adarti + gin pregled (ponavljanje PAPA testa) 352,94 kn 300,00kn
LBC PAPA test 411,76 kn 350,00 kn
Veliki ginekološki pregled, UZV, PAPA test 588,24 kn 500,00 kn
Pregled + UZV 411,76 kn 350,00 kn
Pregled + UZV color doppler 529,41 kn 450,00 kn
UZV ginekološki 294,12 kn 250,00 kn
UZV trudnički 411,76 kn 350,00 kn
UZV – CD Color doppler, power doppler 411,76 kn 350,00 kn
UZV 3D/4D (30- 45′) 588,24 kn 500,00 kn
UZV 3D/4D gemini (30-55′) 882,35 kn 750,00 kn
Prvi pregled u trudnoći s PAPA testom 764,71 kn 650,00 kn
Prvi pregled u trudnoći (do 40′) 529,41 kn 450,00 kn
Pregled i praćenje trudnoće (do 30′) 470,59 kn 400,00 kn
CTG 117,65 kn 100,00 kn
ASC (Amnioskopija) 176, 47 kn 150,00 kn
UZV dojki 352,94 kn 300,00 kn
Kolposkopija 470,59kn 400,00 kn
Kolposkopija, ciljana biopsija 823,53 kn 700,00 kn
Ekskohleacija / druge biopsije 470,59 kn 400,00 kn
Frakcionirana kiretaža s PHD analizom 1764,70 kn 1500,00 kn
Uterobrush 647,06 kn 550,00 kn
Folikulometrija (uključena 3 dolazaka) 294,12 kn 250,00 kn
UZV folikulometrija (1 dolazak) 82,35 kn 70,00 kn
Sono HSG 1764,70 kn 1500,00 kn
Test na trudnoću trakicom 58,82 kn 50,00 kn
Test ovulacije (LH test iz urina) 58,82 kn 50,00 kn
Rani kombinirani probir test (laboratorijski dio pretrage) 500,00 kn 425,00 kn
Rani kombinirani probir (laboratorijski test+ UZV+uzorkovanje krvi) 917,65 kn 780,00 kn
UZV – Cervikometrija 176,47 kn 150,00 kn
UZV – Anomaly scan 470,59 kn 400,00 kn
Odstranjenje polipa sa PHD analizom 1764,70 kn 1500,00 kn
Postavljanje intrauterinog uloška (IUD-a) 588,24 kn 500,00 kn
Postavljanje IUD-a + IUD (Nova-T) 823,53 kn 700,00 kn
Postavljanje IUD-a + IUD (Mirena) 1764,70 kn 1500,00 kn
Extractio IUD-a 352,94 kn 300,00 kn
Pregled dojki 235,29 kn 200,00 kn
PH analiza (PHD) 470,59 kn 400,00 kn
Uklanjanje kondiloma (minimalna cijena) 235,29 kn 200,00 kn
ETCP PVU (sanacija ektropija) 470,59
– 1411,76 kn
400,00
– 1.200,00 kn
Mikrobiologija – laboratorij
HPV tipizacija 705,88 kn 600,00 kn
Obrisak uretre za HPV tip. 705,88 kn 600,00 kn
Cervikalni brisevi (CB) – uzimanje bez medija 117,65 kn 100,00 kn
CB (bakter.,ChlMy/Ureapl.) 823,53 kn 700,00 kn
Obrisak međice na BHSB (PCR) 294,12 kn 250,00 kn
CB- Bakteriološki na aerobe i anerobe 294,12 kn 250,00 kn
CB- Hybride capture molek. Pretraga na Chl. trachomatis 305,88 kn 260,00 kn
CB- Aer.,anaer.,Mycopl.,Ureapl.,Chl.trach. 917,65 kn 780,00 kn
CB – Mycopl.hominis, Ureapl.,urealyticum 294,12 kn 250,00 kn
CB- direktna imunoflor. na Chl.trachomatis 294,12 kn 250,00 kn
Obrisak uretre MUŠKARCI (Urea/My, Chl., bakter. aerobi) 823,53 kn 700,00 kn
Obrisak rodnice – citološka analiza 176,47 kn 150,00 kn
Obrisak rodnice (bakteriološka analiza) 294,12 kn 250,00 kn
Ejakulat – na Chl. PCR 411,76 kn 350,00 kn
Recept (za korisnice adarte – GRATIS) 58,82 kn 50,00 kn
Konzultacije 352,94 kn 300,00 kn
Male konzultacije 235,29 kn 200,00 kn
Ekspertiza nalaza (tumačenje nalaza,drugo mišljenje) 588,24 kn 500,00 kn
Prijevoj rane / vađenje šavova 176,47 kn 150,00 kn
Tretman vaginalne infekcije 117,65 kn 100,00 kn
Premazivanje grlića maternice ( uračunati lijekovi) 58,82 kn 50,00 kn
Lokalna terapija CIN-a (uračunati lijek) po tretmanu) 235,29 kn 200,00 kn
LETZ konizacija s PH analizom 1411,76 kn
– 1764,70 kn
1.200,00 kn
– 1500,00 kn
Laboratorijske pretrage
Test intolerancije na hranu na 93 namirnice 2517,65 kn 2140,00 kn
Test intolerancije na hranu na 125 namirnica 2764,71 kn 2550,00 kn
Test intolerancije na hranu na 221 namirnicu 3982,35 kn 3385,00 kn
Test intolerancije vegetarijanski panel 1941,18 kn 1650,00 kn
Vađenje krvi – uzorkovanje po epruveti 29,41 kn 25,00 kn
Uzimanje uzoraka krvi 58,82 kn 50,00 kn
Alergološko testiranje (pojedinačno po alergenu) 94,12 kn 80,00 kn
Transport ( neovisno o broju uzoraka) 82,35 kn 70,00 kn
Lab.- Celijakija ( tTG-IgG,IgA+ EMA-IgG,IgA) 729,41 kn 620,00 kn
Pružanje usluge ordinirane i.v. terapije 176,47 kn 150,00 kn
GEN kontracept (genski rizik za poremećaj koagulacije)
Genos d.o.o.
764,71 kn 650,00 kn
DNA test koagulacije (PANEL 1 Faktor V Leiden 1691G→A
Protrombin(faktorII)20210G→A
Metilentetrehidrofolat reduktaza (MTHFR) 677C→T
Metilentetrehidrofolat reduktaza (MTHFR) 1298A→C
1647,06 kn 1400,00 kn
DNA test koagulacije
(PANEL 2 Inhibitor aktivatora plazminogena 1 (PAI 1) -675 4G/5G insercija/delecija
Faktor XIII (F13A1, Val34Leu) 103 G→T
941,18 kn 800,00 kn
Harmony prenatal test Basic (iza 10.tj trudnoće) (Biosave) 4235,29 kn 3600,00 kn
Harmony prenatal test Standard(iza 10.tj trudnoće) (Biosave) 4470,59 kn 3800,00 kn
Nifty basic (genEplanet d.o.o.) 4000,00 kn 3400,00 kn
Nifty standard (genEplanet d.o.o.) 4352,94 kn 3700,00 kn
Nifty plus (genEplanet d.o.o.) 5176,47 kn 4400,00 kn
Shiatsu tretman – pojedinačni 176,47 kn 150,00 kn
Aromaterapija – tretmani
SOS krema dr. Stribor 50 ml 88,24 kn 75,00 kn
Krema neven/kantarion 30 ml 88,24 kn 75,00 kn
Terapija CISTITISA I Oleokapsule 1 (KLIN+OR+KIM) a100 (3×2/15 dana =90
caps.)
276,47 kn 235,00 kn
Terapija Uroinfekta II MAG LJ2 EPS MEDVJETKA 100 ml, doza 3×5 ml/7 dana, Za
održavanje 1 šalica navečer (5 ml)
217,65 kn
(1 bočica)
185,00 kn
(1 bočica)
Terapija – Konopljika (menopauzalne tegobe, miom, endometriom) SPECC TINCT
AGNUS VITEX CASTUS 50 ml
40 kapi u vodi 2x dnevno/1 mj
105,88 kn
(2 bočice za 25 dana)
90,00 kn
(2 bočice za 25 dana)
Terapija – PCO
MAG LJ2 OLEOKAPSULE 6 (KAD+AN+NOĆ ili boražina) a50 capS. 3×1/3 ciklusa
(osim u dane menzesa)
205,88 kn
(60caps.)
175,00 kn
(60caps.)
Terapija protiv HPV-a i kondiloma: HPV/HSV ulje 50 ml 178,82 kn 152,00 kn
Teraija – Kandidijaza vag. á 20 176,47 kn 150,00 kn
Terapija vaginalnog cijeljenja –
MAG.LJ2 VAG.
(NEVEN I G TRAVA) á10
88,24 kn 75,00 kn
Terapija – Vaginitis vaginalete á10 88,24 kn 75,00 kn
Terapija – Ureapl./Mycopl. vaginalete á 20 178,82 kn 150,00