Sumnjate na infekciju rodnice i vrata maternice HPV virusom? Zabrinuti ste radi lošeg PAPA testa? Ginekolog Vam je rekao da imate HPV infekciju, da jačate imunitet, a ne znate kada je infekcija nastala, je li aktivan virus, ako da – u kojoj mjeri ili se radi o staroj infekciji, mirnoj koja nije razlog za paniku?

U našoj poliklinici možete obaviti HPV tipizaciju, a u nastavku pročitajte i nešto više o samom HPV-u.

Humani papiloma virus, skraćeno HPV, obuhvaća grupu od više od 150 tipova virusa, od kojih 40-tak uzrokuje bolesti kože i sluznice anogenitalne regije. Tipovi virusa označuju se brojevima.  Naziv dolazi od bradavica, lat. papiloma, koje uzrokuju neki od tipova virusa. Određeni tipovi virusa mogu dovesti do nekih vrsta raka. Sukladno navedenom, tipovi HPV-a se dijele se na: “visokorizične” i “niskorizične”.

Infekcija HPV-om se širi intimnim dodirom kože ili sluznice. Do zaraze može doći vaginalnim, analnim ili oralnim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom. Važno je istaknuti da do zaraze može doći i kod dodira zaražene kože s kožom, što uključuje predigru i maženje. Zaražena osoba može zaraziti drugu i kada nema nikakvih znakova bolesti. Prvi se znakovi bolesti mogu pojaviti godinama nakon što se osoba zarazila, zbog čega je teško utvrditi kada je ustvari došlo do zaraze.

Koliko je učestala infekcija HPV-om?

Humani papiloma virus (HPV) je jedan od najčešćih uzročnika virusnih infekcija reproduktivnog trakta. Većina spolno aktivnih žena i muškaraca se zarazi u nekom trenutku u životu.

-postoji više od 150 tipova HPV-a

-oko 30 tipova smatra se spolno prenosivim

-ne može se sa sigurnošću reći kada se dogodila infekcija

-većina HPV infekecija dođe i prođe tijekom nekoliko godinama

-postoje niskorizični tipovi i visokorizični tipovi HPV-a

-ponekad HPV infekcija perzistira dugi niz godina, s ili bez postojanja promjena na stanicama

-Harald zur Hausen 2008. godine je dobio Nobelovu nagradu za medicinu zbog otkrića povezanosti HPV-a visokog rizika s nastankom raka vrata maternice

HPV testiranje znači dokazivanje postojanja HPV-a u obrisku uzetog s vrata maternice,a genotipizacija HPV-a je određivanje tipa HPV-a, što je važno u procjeni stanja ako PAPA obrisak nije uredan.

HPV testiranje današnjim modernim tehnikama molekukarne dijagnostike, određivanjem DNA i/ili aktivne replikacijske RNA virusa u stanicama, te određivanjem aktivnosti virusa imunocitokeomijskim markerima s velikom sigurnošću možemo vladati infekcijom HPV-a te poduzeti važne korake u izliječenju.

Ukoliko imate kakvih pitanja vezanih uz temu HPV slobodno nam se obratite.

Vaš Adarta team

Leave a Reply

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA 07:00 - 22:00 SATA.

Poliklinika Adarta