Ivana Risek, dr. med.

#
Kontakt podaci
Email adarta@adarta.hr
Phone +385 42 500 900
Dostupnost
pon - pet 07:00 - 21:00
subota po dogovoru

Ivana Risek

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije

Svoju edukaciju s područja ginekologije i opstetricije dr. Ivana Risek je započela i stekla edukacijom i radom kroz odjele Djelatnosti za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Varaždin, Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Petrova, te brojnim inozemnim i tuzemnim tečajevima, edukacijama i radionicama kao i u privatnim centrima za humanu reprodukciju. Empatičnost i predanost radu, kroz brigu i skrb za pacijenta i njegove potrebe te potrebe profesionalne zajednice – kao kvalitete su prepoznate kod dr. Risek te ju imenuju za voditelja Djelatnosti za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Varaždin. 
Profesionalni cilj dr. Risek je svoje subspecijalistično znanje i težnje pretočiti u praktični rad proširenjem Poliklinike Adarta za segment humane reprodukcije i potpomognute oplodnje.