Danas 4. lipnja obilježava se Međunarodni dan djece žrtava nasilja kako bi podsjetili javnost da mnoga djeca doživljavaju različite oblike nasilja, Taj dan također naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom.
Ujedinjeni narodi su 19. kolovoza 1983. proglasili 4. lipnja Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja, koji se od tada, obilježava širom svijeta.
Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece. Ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava.
Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima – zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je veliki problem što se ono često ne prepoznaje na vrijeme pa izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu podrške i pomoći djetetu tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinitelja. Važno je podići svijest ljudi kako je svaki oblik nasilja nad djecom, bez obzira na težinu, neprihvatljiv i bitno je znati da svi odrasli imaju i moralnu i zakonsku obavezu štititi i osiguravati prava djece, odnosno ukazivati na njihovo kršenje – jer nasiljem se ugrožava osnovno pravo djeteta, a to je pravo na život i razvoj.
lako obitelj ima primarnu ulogu u razvoju i odrastanju djeteta, nažalost, mnoga djeca upravo u obitelji i u najranijoj dobi doživljavaju različite oblike zanemarivanja, povređivanja njihovih prava, ponižavanja i zlostavljanja. Nasilje koje djeca doživljavaju u obitelji nikako nije odgovornost samo obitelji, bez obzira što se događa unutar nje, već je to ozbiljan društveni problem.
U javnosti se pridaje velika pažnja zločinima počinjenim nad djecom, a
istovremeno se javnost treba više senzibilizirati na ono svakodnevno, prikriveno
nasilje koje se događa u obitelji, na školskom igralištu ili na internetu.
Djeca imaju pravo na odrastanje u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredina potiče razvoj ličnosti djeteta i stvara građane odgovorne i prema sebi i prema drugima.

Specijalistički pregledi pedijatra

(Dr. Dejan Balažin, spec.ped., subspec. dječje nefrologije, bavi se i dječjom endokrinologijom i Dr. Igor Šegović, spec.ped., subspec. dječje gastroenterologije)

  • Sistematski pregledi za djecu
  • Ultrazvučna dijagnostika
  • Laboratorijska dijagnostika iz kapilarne i venske krvi
  • Dječja i adolescentna psihologija
  • Dermatologija

Rezervirajte svoj termin već danas!!