Danas se uz Međunarodni dan djeteta obilježava i 30 godina od objave Konvencije o pravima djeteta!


Konvencija o pravima djeteta štiti pravo svakog djeteta, svugdje, daje slobodu od diskriminacije, nasilja i zanemarivanja. 

Konvencija je jedna od najvidljivijih i univerzalno najprihvaćeniji sporazum o ljudskim pravima u povijesti.

Ova obljetnica stvara podsjetnik međunarodnoj zajednici, ali i svima nama, da povećamo napore u unapređenju, obnovi i promociji svih dječjih ljudskih prava. Iako je u posljednja tri desetljeća postignut značajan napredak, i dalje su prisutni izazovi, posebice za djevojčice, djecu s invaliditetom i djecu u ugroženim i ranjivim situacijama.

Shvatimo bezvremensku viziju svih ljudskih prava za svu djecu:
pokušajmo se približiti okončanju siromaštva djece i poboljšati dječji opstanak; 
izborimo se za ukidanje dječjih brakova i povećanje broja djece upisane u škole; 
pomozimo u zaustavljanju socijalne isključenosti djece i njegovanje jednakog pristupa osnovnim uslugama; 
potrudimo se, da umjesto ušutkivanja djece, više dopuštamo njihovo sudjelovanje u odlukama koje ih se tiču.


Neka sva djeca prosperiraju! 

Stanimo uz njih, za njihova ljudska prava!

Vaš Adarta team!

RADNO VRIJEME RADNIM DANOM OD 07:00 DO 21:00 SAT!

Poliklinika Adarta