Dok sjedim u svojoj radnoj sobi u subotnjem dežurstvu i čekam pripremu za carski rez jedne rodilje kojoj je to jedina opcija za roditi razmišljam o ovoj temi i rečenici koja se u formi gore navedenog naslova zna sve češće čuti iz usta rodilja te zaključujem kako ova pojava zavrjeđuje svoje mjesto u kolumni.

Carski rez, kao izvrsna operacija koja ne samo da spašava živote mladih bića nego značajno smanjuje i vjerojatnost oštećenja djece danas je u svijetu prema različitim statistikama način poroda svakog petog djeteta, ponegdje i svakog četvrtog. No nikako ne treba smetnuti s uma da carski rez spada u velike kirurške zahvate i sa sobom nosi niz mogućih komplikacija za majku, katkada i za dijete, ne samo od strane operacije nego i od anestezije, neophodne prilikom svakog operativnog zahvata. Komplikacije mogu biti trenutačne i kasne, prolazne i trajne. Nasreću, medicinska znanost je na sve moguće načine smanjila rizike za nastanak komplikacija no niti jest niti će ih ikada u potpunosti ukloniti. Odluka za operativni način dovršenja trudnoće može biti apsolutna i relativna. Apsolutne indikacije znače da ne postoji druga sigurna opcija rađanja dijeteta a relativne znače da carskim rezom djelujemo preventivno u cilju izbjegavanja mogućih komplikacija vaginalnog poroda prema određenoj porodničarskoj situaciji. Među češćima to su potencijalna ugroženost djeteta (najčešće zaključena na osnovu CTG zapisa) te opasnost od produljenog poroda i posljedičnog razvoja infekcije djeteta i majke. Neke komplikacije su iznimno rijetke poput smrtnosti majke kao posljedica same operacije ili anestezije no kako je statistika neumoljiva nekome se na žalost moraju i dogoditi. I kad to znamo, postavlja se pitanje koliko je bitan stav / utjecaj same rodilje na odluku za carski rez.

Neke zemlje u svijetu (poput Brazila) imaju zakonom riješen problem odluke dovršenja trudnoće kojim majka svjesno pristaje na sebe uzeti rizik mogućih komplikacija s ciljem da njihova djeca izbjegnu potencijalne komplikacije vaginalnog poroda. Etičko je pitanje koliko je takav pristup ovom problemu opravdan. Jer što da se, recimo, majka odluči za carski rez a dođe do ozbiljnih komplikacija? Kako onda shvatiti ulogu medicine u očuvanju zdravlja majke i djeteta? Ne nameće li se logičan zaključak da bi, uz dužno poštovanje majke i njenih želja, uloga liječnika trebala biti presudna kako sa što manje rizika donijeti dijete na svijet?

Sve je dobro što se dobro svrši. No komplikacije se ne događaju nekom drugom. Netko od nas mora podnijeti težinu istih. Pa ako ih zbilja mora i biti, neka se onda i dogode nakon našeg zajedničkog razumnog prosuđivanja, samo onda kada ih našim postupcima nastojimo svesti na minimum.

Poliklinika Adarta