Danas se uz Međunarodni dan djeteta obilježava i 30 godina od objave Konvencije o pravima djeteta!


Konvencija o pravima djeteta štiti pravo svakog djeteta, svugdje, daje slobodu od diskriminacije, nasilja i zanemarivanja. 

Konvencija je jedna od najvidljivijih i univerzalno najprihvaćeniji sporazum o ljudskim pravima u povijesti.

Ova obljetnica stvara podsjetnik međunarodnoj zajednici, ali i svima nama, da povećamo napore u unapređenju, obnovi i promociji svih dječjih ljudskih prava. Iako je u posljednja tri desetljeća postignut značajan napredak, i dalje su prisutni izazovi, posebice za djevojčice, djecu s invaliditetom i djecu u ugroženim i ranjivim situacijama.

Shvatimo bezvremensku viziju svih ljudskih prava za svu djecu:
pokušajmo se približiti okončanju siromaštva djece i poboljšati dječji opstanak; 
izborimo se za ukidanje dječjih brakova i povećanje broja djece upisane u škole; 
pomozimo u zaustavljanju socijalne isključenosti djece i njegovanje jednakog pristupa osnovnim uslugama; 
potrudimo se, da umjesto ušutkivanja djece, više dopuštamo njihovo sudjelovanje u odlukama koje ih se tiču.


Neka sva djeca prosperiraju! 

Stanimo uz njih, za njihova ljudska prava!

Vaš Adarta team!

Specijalistički pregledi pedijatra

(Dr. Dejan Balažin, spec.ped., subspec. dječje nefrologije, bavi se i dječjom endokrinologijom i Dr. Igor Šegović, spec.ped., subspec. dječje gastroenterologije)

  • Sistematski pregledi za djecu
  • Ultrazvučna dijagnostika
  • Laboratorijska dijagnostika iz kapilarne i venske krvi
  • Dječja i adolescentna psihologija
  • Dermatologija

Rezervirajte svoj termin već danas!!