Novosti

Febrilne konvulzije

Febrilne konvulzije (FK) su pojava epileptičnih napadaja koji su popraćeni povišenom tjelesnom temperaturom u dječjoj dobi. Uzrok febrilnih konvulzija još i danas nije sa sigurnošću utvrđen. Dolazi do razvoja hipertermije u centru za regulaciju tjelesne temperature koji je smješten u hipotalamusu. Ponavljanje konvulzivnih napadaja povećava rizik od nastanka epilepsije u kasnijoj dobi.

Febrilne konvulzije, praćene vrućicom, za roditelje koji se susreću prvi put s njima, izgledaju dramatično te su stresan događaj, kako za roditelje tako i za cijelu obitelj.

Febrilne konvulzije podijeljene su prema kliničkog slici i dužini trajanja na jednostavne i složene. Klinička slika konvulzivnog napadaja je pojava generaliziranih toničko-kloničkih grčeva, gubitak svijesti, povišena tjelesna temperatura.

Ako se napadaji manifestiraju u obliku generaliziranih toničko-kloničkih napadaja ili primarnim grand mal napadajima, ukoliko traju kraće od 10 minuta i ne pojavljuju se ponovno u toku 24 sata, te ako se pojave u nizu, ukupno traju manje od 30 min, nemaju žarišnih znakova, a nastaju pri visokoj temperaturi (> 38,4°C) onda se govori o jednostavnim febrilnim konvulzijama. Kod takvih konvulzija neurološki status prije i poslije napadaja je normalan, kao i EEG. Jednostavne febrilne konvulzije se pojavljuju u dobi od 1. do 4. godine života. Za razliku od jednostavnih, složene febrilne konvulzije manifestiraju se žarišnim napadajima koji traju duže od 10 minuta ili epileptičkim statusima te se napadaji ponavljaju u periodu od 24 sata, imaju žarišne znakove ili postiktalnu parezu ili se pojavljuju u nizu i traju više od 30 min, te je EEG promijenjen. Većina (>90%) febrilnih konvulzija su jednostavne.

Febrilne konvulzije se pojavljuju u sklopu bakterijskih ili virusnih infekcija, u kojih su isključene infekcije središnjeg živčanog sustava i ostali uzroci epileptičkih napadaja.

Dijagnoza febrilnih konvulzija u većini slučajeva je klinička, a dijagnostički postupci služe kako bi se isključila intrakranijalna infekcija kao potencijalni uzrok napadaja. Djeca s prvim epileptičnim napadajem u febrilitetu ili afebrilnom stanju trebaju uvijek biti pregledana od strane liječnika jer uzrok napadaja može biti i ozbiljno stanje.

Febrilne konvulzije se javljaju u djece mlađe od 6 god. s tjelesnom temperaturom >38 °C, a bez prethodnih afebrilnih konvulzija i bez drugog uzroka. Dijagnoza se postavlja klinički, nakon što se isključe drugi mogući uzroci.

Nastupaju neočekivano i bez upozorenja, traju kratko, a najbolji način sprječavanja se očituje u snižavanju tjelesne temperature bilo fizikalnim metodama hlađenja ili lijekovima za snižavanje tjelesne temperature. Ukoliko febrilne konvulzije nastupe, dijete je potrebno staviti u bočni položaj, ponoviti postupak snižavanja tjelesne temperature i javiti se liječniku. Bilo koje druge aktivnosti za vrijeme napada se ne preporučuju.

Liječenje konvulzija koje traju manje od 15 min je potporno. Konvulzije koje traju više od/ili 15 min se liječe I.V. terapijom ili diazepamom u obliku rektalnog gela, uz pažljivi nadzor cirkulacije i disanja. Kronična farmakoterapija obično nije indicirana.

Sveukupna stopa recidiva (ponavljanja) iznosi oko 35%. Opasnost od recidiva je veća u djece koja u doba prvotnog napada imaju manje od 1 god. života ili koja imaju u prvom koljenu rođaka koji također ima febrilne konvulzije. Opasnost od pojave afebrilne konvulzije nakon napada febrilne konvulzije iznosi oko 2 do 5%.

Prvi korak je educiranje roditelja koje se sve intenzivnije provodi zadnjih godina i koje je rezultiralo boljom pripremljenosti roditelja na njihovu mogućnost ponovne pojave, ali i na veću učinkovitost profilakse.

Za više informacija, stojimo Vam na raspolaganju.

Vaš Adarta team!

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA 07:00 - 22:00 SATA.

Poliklinika Adarta