Noćno mokrenje čest je poremećaj u dječjoj dobi. Prvenstveno je uzrokovano nesrazmjerom između noćnog stvaranja mokraće i funkcionalnog kapaciteta mokraćnog mjehura, što je često udruženo i sa čvrstim snom djeteta.

Nekad se smatralo da je noćno mokrenje posljedica psihičkih čimbenika, no novija istraživanja ukazala su da psihičke promjene nisu uzrok već posljedica noćnog mokrenja. Ova saznanja promijenila su pristup djeci s noćnim mokrenjem i danas se preporuča liječenje noćnog mokrenja nakon navršene pete godine života

Noćno mokrenje može biti jedini simptom i tada govorimo o monosimptomatskoj noćnoj enurezi. Kod djece koja uz noćno mokrenje imaju druge simptome poput frekvencije, urgencije, inkontinencije, rijetkog mokrenja, otežanog započinjanja ili naprezanja kod mokrenja, slabog ili isprekidanog mlaza, kažemo da imaju nemonosimptomatsku noćnu enurezu.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju!

Vaš Adarta team!

Noćno mokrenje možemo podijeliti u primarnu i sekundarnu.

Kod djece se najčešće prvo uspostavlja kontrola mokrenja danju. Od druge godine života razvija se voljna sposobnost relaksacije vanjskog uretralnog sfinktera i inicijacije mikcije, čak i bez nagona na mokrenje. Do oko 4 godine života sva djeca sa normalnom funkcijom mjehura razvijaju ovu mogućnost.

Roditelji ponekad nisu tolerantni i primjenjuju metode kažnjavanja; neki osjećaju krivnju ili stid, a dio roditelja i strah zbog moguće bolesti kao uzroka enureze.

Pojačano noćno stvaranje mokraće jedan je od uzroka noćnog mokrenja kod djece. Drugi uzrok može biti smanjeni kapacitet mokraćnog mjehura. Ovi pacijenti ne moraju imati nikakve dnevne simptome osim češćeg mokrenja ukoliko unose više tekućine.

Jedan od češćih uzroka sekundarnog noćnog noćnog mokrenja su infekcije mokraćnog sustava.

Tvrda stolica može uzrokovati primarno i sekundarno noćno mokrenje te može dopinositi noćnom mokrenju kod svih drugih sekundarnih uzroka. Mehanizam nastanka nije sasvim jasan, ali prije početka liječenja bilo kojeg uzroka primarnog ili sekundarnog noćnog mokrenja treba prvo tretirati opstipaciju.

Dijagnostika počinje detaljnom anamnezom. Nakon anamneze počinje detaljan pregled koji uključuje procjenu razvoja (težina i visina djeteta), mjerenje krvnog tlaka, pregled spolovila, palpaciju abdomena te detaljan neurološki status.

Svakom djetetu trebao bi se napraviti 48 satni dnevnik pijenja i mokrenja u kojem se kroz dva dana bilježi unos tekućine uključujući vrijeme i vrstu napitka te vrijeme i količinu svakog mokrenja.

Preporuka je još napraviti urin i urinokuturu.

Terapijski pristup započinje detaljnim objašnjenjem uzroka noćnog mokrenja, podrškom i razjašnjavanjem cijelog problema. Djeca i roditelji prolaze edukaciju o režimu pijenja i mokrenja, važnosti redovite defekcije i promjeni prehrambenih navika. Važno je unositi dovoljnu količinu tekućine tijekom jutra i popodneva te mokriti u razmacima od 1,5 do maksimalno 2 – 3 sata, ovisno o dobi djeteta i kapacitetu mjehura.

Suvremeni pristup noćnom mokrenju kod djece temelji se na novijim saznanjima da su uzroci najčešće često noćno mokrenje i manji funkcionalni kapacitet mokraćnog mjehura, a ne psihički čimbenici. Psihičke promjene nisu uzrok već posljedica noćnog mokrenja.

Vaš Adarta team!

Radno vrijeme: Radnim danom 07-22h, subotom po dogovoru

Poliklinika Adarta