Kondilomi ili spolne bradavice

Kondilomi ili spolne bradavice

Kondilomi ili spolne bradavice

Ovo su promjene na koži koje su uzrokovane HPV virusima određenog genotipa. Radi se o najčešćoj spolno prenosivoj bolesti današnjice. Karakteriziraju je sklonost ponovnom javljanju (recidiviranju), dugotrajno liječenje.

Danas je otkriveno sveukupno oko 150 genotipova HPV-a, koji se dijele na «niskorizične» i «visokorizične» tipove. «Niskorizični» tipovi (6, 11, 41, 43, 44) uzrokuju genitalne bradavice (kondilome) dok «visokorizični tipovi» (16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56) mogu uzrokovati pojavu zloćudnih novotvorina (karcinoma) vrata maternice, vanjskog spolovila, rodnice, penisa ili anusa.

Da bi znali o kojem se tipu HPV virusa radi i kakav potencijal ima danas se iz ekskohleata kondiloma radi HPV tipizacija. Postoji i subklinički oblik bolesti kada se na spolovilu ne vide promjene ali infekcija HPV-om je prisutna. Također je i u takvim slučajevima moguće učiniti HPV tipizaciju, s predilekcijskih mjesta.

U dermatovenerološkoj ambulanti tretiraju se promjene na koži, a obzirom da postoji više načina provođenja liječenja dermatovenerolog pregledom pacijenta, ovisno o broju lezija, komorbiditetima odlučuje o najboljem mogućem načinu liječenja za svakog pacijenta.