HPV testiranje

HPV testiranje

HPV testiranje

Sumnjamo na infekciju rodnice i vrata maternice HPV virusom? Zabrinuti smo radi lošeg PAPA testa? Ginekolog Vam je rekao da imate HPV infekciju, da jačate imunitet a ne znate kada je infekcija nastala, je li aktivan virus, ako da – u kojoj mjeri ili se radi o staroj infekciji, mirnoj koja nije razlog za paniku?

HPV testiranje današnjim modernim tehnikama molekukarne dijagnostike, određivanjem DNA i/ili akrivne replikacijske RNA virusa u stanicama, te određivanjem aktivnosti virusa imunocitokeomijskim markerima s velikom sigurnošću možemo vladati infekcijom HPV-a te poduzeti važne korake u izliječenju.

Sa zadovoljstvom predstavljamo nove usluge koje možete učiniti u našoj Poliklinici! U suradnji s Laboratori Riuniti za citopatološku dijagnostiku u Italiji možete učiniti:

ThinPrep PAPA test (LBC, tekućinski PAPA test)

U odnosu na klasičan PAPA razmaz po stakalcu osigurava stabilnost uzorka tjednima, a iz istog uzorka se unutar 6 tjedana po potrebi mogu raditi dodatne analize HPV screeninga kod dijagnosticiranog abnormalnog nalaza.

HPV DNA/RNA tipizacija

Uz standardnu HPV DNA tipizaciju nudimo i RNA tipizaciju koja pokazuje puno veću specifičnost, što je posebno značajno kod ponavljajućih nalaza HPV infekcije i perzistentne HPV radi redovitosti kontrola i planiranja liječenja.

Imunocitokemijski markeri P16 i L1

Pomoću njih prepoznajemo prisutnost aktivnog virusa te stanične promjene zbog HPV infekcije – s velikom osjetljivošću upućuju na raširenost lezija i aktivnosti HPV infekcije te sigurno razlučuju težinu lezije (Low ili High), osobito kod opetovanih ASCUS-a!

Za više informacija slobodno nam se obratite!