Panorama test

Panorama test

Panorama test

Panorama test možete napraviti već od devetog tjedna trudnoće. Izvodi se jednostavnim uzimanjem uzorka krvi majke, bez rizika za fetus.

Panorama otkriva stanja koja drugi testovi ne mogu, uključujući molarnu trudnoću, triploidiju i isčežujućeg blizanca.

Panorama utvrđuje Downov sindrom uz stopu točnosti veću od 99%.

Panorama je jedini test koji razlikuje majčinu i fetalnu DNK, što smanjuje mogućnost lažno pozitivnih nalaza.

Od komercijalno dostupnih NIPT-ova, Panorama ima najvišu objavljenu točnost u određivanju spola djeteta.

Panorama ima najveću osjetljivost za 22q11.2 delecijski sindrom, čestu i potencijalno tešku mikrodeleciju koja se pojavljuje bez obzira na dob majke.

Rezultati testa su gotovi za kojih 7-10 radnih dana.