Psihologija

Prva posjeta psihologu

Prva posjeta psihologu

Održavanje tjelesne ili zubne higijene svakome je uobičajeno, kao što su i povremeni odlasci liječniku ili zubaru normalni oblici prevencije raznih bolesti i oboljenja. 

Razgovor s dječjim psihologom

Razgovor s dječjim psihologom

Mentalno zdravlje definira kako se osjećamo, mislimo i ponašamo kada se susretnemo sa usponima i padovima u našim svakodnevnim životima. 

Testiranje djece za školu u Adarti

Testiranje djece za školu u Adarti

Iako čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom periodu djeca razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces.

Anksioznost

Anksioznost

Svi se u jednom periodu života osjećamo tjeskobno ili anksiozno, pogotovo u situacijama kada se suočavamo s nekim problemom ili kada odlučujemo o nekoj važnoj odluci u životu.

STRES

STRES

Stres je reakcija tijela na svaku promjenu koja zahtijeva prilagodbu ili odgovor. Tijelo reagira na te promjene fizičkim, mentalnim i emocionalnim reakcijama. Stres je normalan dio života.

ADHD

ADHD

ADHD predstavlja hiperaktivni poremećaj deficita pažnje, jedan od najčešćih dječjih poremećaja. Simptomi uključuju nepažnju, impulzivnost i hiperaktivnost, ali se razlikuju od osobe do osobe.
I djeca i odrasli mogu imati ADHD, ali simptomi uvijek počinju u djetinjstvu. 

Bullying u školama: Što učiniti ako je vaše dijete žrtva vršnjačkog nasilja?

Bullying u školama: Što učiniti ako je vaše dijete žrtva vršnjačkog nasilja?

O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može samo obraniti. U današnje vrijeme vršnjačko nasilje je sve raširenije.

Nasilje među djecom može biti izravno i neizravno.