Psihologija

Prva posjeta psihologu

Prva posjeta psihologu

Održavanje tjelesne ili zubne higijene svakome je uobičajeno, kao što su i povremeni odlasci liječniku ili zubaru normalni oblici prevencije raznih bolesti i oboljenja. 

Razgovor s dječjim psihologom

Razgovor s dječjim psihologom

Mentalno zdravlje definira kako se osjećamo, mislimo i ponašamo kada se susretnemo sa usponima i padovima u našim svakodnevnim životima. 

Testiranje djece za školu u Adarti

Testiranje djece za školu u Adarti

Iako čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom periodu djeca razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces.

Anksioznost

Anksioznost

Svi se u jednom periodu života osjećamo tjeskobno ili anksiozno, pogotovo u situacijama kada se suočavamo s nekim problemom ili kada odlučujemo o nekoj važnoj odluci u životu.

STRES

STRES

Stres je reakcija tijela na svaku promjenu koja zahtijeva prilagodbu ili odgovor. Tijelo reagira na te promjene fizičkim, mentalnim i emocionalnim reakcijama. Stres je normalan dio života.

ADHD

ADHD

ADHD predstavlja hiperaktivni poremećaj deficita pažnje, jedan od najčešćih dječjih poremećaja. Simptomi uključuju nepažnju, impulzivnost i hiperaktivnost, ali se razlikuju od osobe do osobe.
I djeca i odrasli mogu imati ADHD, ali simptomi uvijek počinju u djetinjstvu. 

Bullying u školama: Što učiniti ako je vaše dijete žrtva vršnjačkog nasilja?

Bullying u školama: Što učiniti ako je vaše dijete žrtva vršnjačkog nasilja?

O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može samo obraniti. U današnje vrijeme vršnjačko nasilje je sve raširenije.

Nasilje među djecom može biti izravno i neizravno.

Poremećaji prehrane

Poremećaji prehrane

 Poremećaji prehrane su bolesti čiji su biološki temelji mijenjaju pod utjecajem emocionalnih i kulturoloških čimbenika. Iako su poremećaji prehrane ozbiljne, bolesti opasne po život, na raspolaganju mora biti multidisciplinaran pristup i oporavak je moguć.

S povjerenjem se obratite našem stručnom timu psihologa/nutricionista, ako sumnjate na neki od poremećaja prehrane kod Vas ili Vaših bližnji.

25.11.2019. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25.11.2019. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Datum 25. studeni izabran je za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. Sestre Mirabel su djelovale kao političke aktivistkinje u Dominikanskoj republici i postale vidljivim simbolom otpora diktatorskom režimu, taj dan je posvećen i svim onim ženama koje su svoj rad posvetile borbi za ljudska prava, za dostojanstvo svakog ljudskog bića.