Testiranje djece za školu u Adarti

Testiranje djece za školu u Adarti

Testiranje djece za školu u Adarti

Test spremnosti za školu 60 min

  • Što test mjeri: spremnost za upis u 1. razred osnovne škole
  • Dob: predškolska djeca
  • Primjena: individualna

 

Zašto je bitna priprema za školu?

Vještine važne za čitanje i pisanje – Iako čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom periodu djeca razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces: slušna pažnja, vizualna percepcija, vizualna i slušno-govorna memorija, sukcesivne funkcije (praćenje slijeda u vremenu i prostoru), vizualno-motorna i slušno-motorna koordinacija, prostorna orijentacija, grafomotorika i jezična kompetencija. Razvoj pamćenja – Istovremeno s razvojem percepcije zapaža se i daljnji razvoj pamćenja.

Osim spontanog pamćenja, moguće je uspješno namjerno pamćenje. Postoji tendencija svrstavanja elemenata po sadržaju, logički, što omogućuje veći opseg pamćenja. U procesima mišljenja javljaju se složenija uočavanja i nastavlja se proces sistematizacije usvojenih pojmova.

Dijete te dobi može uspoređivati predmete i pojave, raditi jednostavna uopćavanja, ne samo na konkretnom predmetu nego i na skupinama sličnih predmeta. Vrlo je važno da dijete vlada procesima sinteze, apstrakcije i generalizacije jer su to sve osnove za učenje.

Može li zadržati pažnju – Osim navedenih komponenata intelektualne razvijenosti, vrlo je važno da dijete posjeduje hotimičnu pažnju, koja kod malog učenika početnika traje od deset do petnaest minuta na jednom predmetu. Ta pažnja je uvelike rezultat vježbe u predškolsko doba i preduvjet je za praćenje nastave i sudjelovanje u njoj. Vrlo je važno da dijete poznaje svoju okolinu da bi pojmovi o njoj bili točni i jasni.

Djeca koja neposredno pred školu poznaju prostorne i vremenske odnose te pojmove koji omogućuju uspoređivanje kvantiteta, kao i poznavanje brojeva, brže i lakše svladavaju početnu nastavu.

>>Povratak u škole i vrtiće izaziva kod djece mješavinu osjećaja, od uzbuđenja do anksioznosti. Tako i prvi dani nakon povratka s godišnjeg odmora, iako se vrate poznatoj svakodnevnoj rutini pripreme za vrtić, odnosno školu, nerijetko završe neugodno i frustrirajuće.<<

Što bi dijete trebalo znati i moći pred polazak u školu?

Grafomotorika: Posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska. Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne kružne i valovite linije.

Precrtati likove: krug, trokut, kvadrat i romb. Pisati svoje ime velikim tiskanim slovima.

Prostorni odnosi: Razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad. Usvojilo je orijentaciju: na tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko) u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja) na papiru (što je na desnoj strani papira, a što je na lijevoj).

Vremenski odnosi: Razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer, prijepodne, poslijepodne. Poželjno je da poznaje dane u tjednu, jučer, danas, sutra.

Matematičke vještine: Broji do 20, brojanje s prekidom, brojanje unatrag od 10 do 0. Snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj. Razumije pojam skupa: što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji), uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje elemenata), zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje. U skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje. Povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9 = devet elemenata). Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi.

Govor i jezik: Pravilno izgovara sve glasove. Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu). Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (primjerice, što je stolac?, a u definiciji spominje čemu stolac služi, kakvog je oblika, od čega je napravljen i sl.). Zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti. Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak.

Predčitalačke vještine: Može rastaviti poznate riječi na slogove. Prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ. Zna imenovati riječi na zadani glas (igra “na slovo na slovo”). Prepoznaje je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini. Zna rastaviti jednostavne riječi na glasove. Od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr., M-A-M A, O-K-O i sl.). Prepoznaje simbole slova i brojeva.

Koncentracija: Na zadatku se može zadržati 15 – 20 minuta, a trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pažnje. Opći pojmovi o sebi i drugo: Zna ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, imena i zanimanja ukućana, svoju dob, prepoznaje i imenuje boje, prepoznaje okuse (kiselo, slatko, slano, gorko), vruće/hladno/mlako, članove obitelji: majka/otac/baka/djed/brat/sestra.